• .
  • .
  • .
  • .
  • .

Апартаменти за продажба

АПАРТАМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА

B.103 Препродажба65,09241

€ 113.942

Виж апартамента

Апартамент Стаи Легла Етаж Цена
A.017 Препродажба 72,27 2 4 0
€ 69.995
Виж апартамента
A.018 Препродажба 100,20 3 6 0
€ 120.000
Виж апартамента
A.108 Препродажба 93,43 3 6 1
€ 84.087
Виж апартамента
A.118 Препродажба 135,28 4 8 1
€ 139.500
Виж апартамента
A.124 Препродажба 69.47 2 4 1
€ 85.000
Виж апартамента
A.323 Препродажба 73,26 2 4 3
€ 125.000
Виж апартамента
A.509 Препродажба 72,18 2 4 Пентхаус
€ 145.000
Виж апартамента
A.513 Препродажба 56,05 2 4 Пентхаус
€ 90.604
Виж апартамента
B.005 Препродажба 74,05 2 4 0
€ 68.000
Виж апартамента
B.017 Препродажба 67,42 2 4 0
€ 88.000
Виж апартамента
B.113 Препродажба 68,92 2 4 1
€ 59.995
Виж апартамента
B.114 Препродажба 73,89 2 4 1
€ 120.805
Виж апартамента
B.315 Препродажба 123,45 4 8 3
€ 189.000
Виж апартамента
B.504 Препродажба 138,64 3 6 Пентхаус
€ 149.995
Виж апартамента
B.508 Препродажба 89,77 2 4 Пентхаус
€ 99.900
Виж апартамента
C.002 Препродажба 74,25 2 4 0
€ 61.000
Виж апартамента
C.014 Препродажба 68,21 2 4 0
€ 61.048
Виж апартамента
C.018 Препродажба 73,01 2 4 0
€ 65.344
Виж апартамента
C.019 Препродажба 68,10 2 4 0
€ 61.048
Виж апартамента
C.103 Препродажба 66,07 2 4 1
€ 59.133
Виж апартамента
C.105 Препродажба 66,07 2 4 1
€ 59.133
Виж апартамента
C.115 Препродажба 69,33 2 4 1
€ 62.050
Виж апартамента
C.119 Препродажба 74,20 2 4 1
€ 66.409
Виж апартамента
C.120 Препродажба 69,21 2 4 1
€ 61.943
Виж апартамента
C.121 Препродажба 69,21 2 4 1
€ 61.943
Виж апартамента
C.306 Препродажба 75,98 2 4 3
€ 77.000
Виж апартамента
C.322 Препродажба 73,42 2 4 3
€ 120.000
Виж апартамента
D.102 Препродажба 202,65 4 8 1
€ 175.000
Виж апартамента
F.401 Препродажба 111.33 3 6 Пентхаус
€ 199.000
Виж апартамента
F.402 Препродажба 111.33 3 6 Пентхаус
€ 199.000
Виж апартамента